Logistika

Riešenia pre odvetvia

Poháňame ho práve my

Ani v logistickom odvetví sa nezaobídeme bez digitalizácie a prepojenia, inteligentnej komunikácie a logistických procesov zabezpečených proti výpadkom. Nie nadarmo je logistika s obratom približne 230 miliárd EUR v Nemecku tretím najsilnejším odvetvím.

Neustále rastúce spojenie stacionárneho obchodu s digitálnymi odbytovými kanálmi, rozširujúca sa ponuka individualizovaných produktov na sieťach a rýchle vybavovanie zákaziek spoločne vedú k úspechu v súlade s myšlienkami projektu Logistika 4.0.

Naše riešenia týmto vysokým požiadavkám vyhovujú, ale už dnes myslíme na budúcnosť. Automatizácia a digitalizácia inteligentnej intralogistiky je hlavným hnacím motor v logistickom odvetví.

Hlavné požiadavky v odvetví logistiky

Logistika už dávno neznamená iba organizovanú a preukázateľnú prepravu, dnes sa pozornosť zameriava na témy ako digitalizácia, prepojenie, rýchlosť a malé individuálne zákazky.

Prehľad najaktuálnejších tém

  • IT-infraštruktúra pre lepšiu kontrolu a riadenie
  • Inteligentná komunikácia a prepojenie stacionárnych a digitálnych odbytových kanálov
  • Vysoký stupeň individualizácie riešení
  • Mimoriadne efektívna skladová logistika pre rýchlu distribúciu produktov

Bohužiaľ, pre toto odvetvie zatiaľ neexistujú žiadne vzorové aplikácie.


Najčastejšie používaná manipulačná technika


Čo potrebujete vyriešiť?

Pred akou naliehavou úlohou stojí Vaša firma? Potrebujete k jej zvládnutiu spoľahlivého partnera? Obráťte sa na nás.

Kontakt

+421-37-69 224 11

Žiadosť na: Riešenia pre logistiku

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*