Spoločnosť

O nás

Vysoký výkon má v spoločnosti STILL dlhú tradíciu

Činnosť zakladateľa firmy Hansa Stilla, ktorý sa v rokou 1920 s veľkou dávkou tvorivosti, podnikateľského nadšenia a kvality pustil do podnikania, rýchlo prerástli do celosvetovo známej a silnej značky. V súčasnosti plnia požiadavky našich zákazníkov na celom svete približne 9000 kvalifikovaných zamestnancov v oblasti výskum a vývoj, výrobe, marketingu a služieb. To umožnili hodnoty spoločnosti STILL, ktoré sú piliermi našej činnosti: integrita, spolupráca, odvaha a dokonalosť. Kľúčom k úspechu sú vysoko efektívne produkty od kompletných riešení v konkrétnych priemyselných odvetviach, po veľké aj malé prevádzky, či počítačové logistické programy na efektívne riadenie skladu a materiálových tokov.


Imidžový film STILL